NJEMAČKI JEZIK


Germany bLOG

A1. stupanj
 
A1-1  modul Broj sati: 60šks
A1-2  modul Broj sati: 60šks
 
Broj sati: 60 +60 = 120šks
Dinamika nastave: 2x2 sata tjedno
Literatura: 
Nakon završenog tečaja polaznici mogu:
 • razumjeti poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na mene, moju obitelj i neposrednu konkretnu okolinu, ako sugovornik govori polako i razgovijetno.
 • prepoznati poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice, npr. na oglasima postavljenim na javnim mjestima, plakatima ili u katalozima.
 • voditi jednostavan razgovor uz uvjet da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice te da mi je spreman pomoći da izrazim ono što želim reći. Mogu postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama ili da bih zadovoljio svoje neposredne potrebe.
 • koristiti jednostavne fraze i rečenice da bih opisao gdje živim i osobe koje poznajem.
 • napisati kratku, jednostavnu razglednicu, npr. poslati pozdrave s ljetovanja. Mogu ispuniti formulare osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu u hotelsku
  prijavnicu.
Uvjerenje: Na kraju A1 stupnja i polaganja ispita polaznicima se izdaje uvjerenje o položenom stupnju. 

A2. stupanj
 
A2-1  modul Broj sati: 60šks
A2-2  modul Broj sati: 60šks
 
Broj sati: 60 +60 = 120šks
Dinamika nastave: 2x2 sata tjedno
Literatura:
Nakon završenog tečaja polaznici mogu:
 • razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.
 • čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.
 • komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim razgovorima premda obično ne razumijem dovoljno da bih sam podržavao konverzaciju.
 • koristiti niz fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.
 • pisati kratke, jednostavne biIješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo, npr. pismo zahvale.
Uvjerenje: Na kraju A2 stupnja i polaganja ispita polaznicima se izdaje uvjerenje o položenom stupnju. 

B1 stupanj
 
B1-1  modul Broj sati: 60šks
B1-2  modul Broj sati: 60šks
 
Broj sati: 60 +60 = 120šks
Dinamika nastave: 2x2 sata tjedno
Literatura: 
Nakon završenog tečaja polaznici mogu:
 • razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susrećem na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Mogu razumjeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili temama od osobnog i profesionalnog interesa ako su iskazane relativno polako i razumljivo.
 • razumjeti tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili jezikom moje struke. Mogu razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima.
 • se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojemu se taj jezik govori. Mogu se, bez pripreme, uključiti u razgovor o temama koje su mi poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. na obitelj, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje).
 • jednostavno povezivati rečenice kako bih opisao doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje. Mogu ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Mogu ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma te opisati svoje reakcije.
 • napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. Mogu napisati osobno pismo opisujući svoje doživljaje i dojmove.
Uvjerenje: Na kraju B1 stupnja i polaganja ispita polaznicima se izdaje uvjerenje o položenom stupnju.

B2 stupanj
 
B2-1  modul Broj sati: 60šks
B2-2  modul Broj sati: 60šks
 
Broj sati: 60 +60 = 120šks
Dinamika nastave: 2x2 sata tjedno
Literatura: 
Nakon završenog tečaja polaznici mogu:
 • razumjeti duže govore i predavanja te pratiti čak i složenu argumentaciju ako mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Mogu razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku.
 • čitati članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme u kojima pisac zauzima određena stajališta ili izražava određena mišljenja. Mogu razumjeti suvremenu književnu prozu.
 • komunicirati dovoljno tečno i spontano, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Mogu aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoja stajališta.
 • jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje vlastitoga interesa. Mogu objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa.
 • napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema s područja svog interesa. Mogu napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. Mogu napisati pismo u kojemu jasno izražavam značenje koje osobno pridajem određenim događajima i iskustvima.
Uvjerenje: Na krajuB2 stupnja i polaganja ispita polaznicima se izdaje uvjerenje o položenom stupnju.

C1 stupanj
 
C1-1  modul Broj sati: 60šks
C1-2  modul Broj sati: 60šks
 
Broj sati: 60 +60 = 120šks
Dinamika nastave: 2x2 sata tjedno
Literatura: 
Nakon završenog tečaja polaznici mogu:
 • razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane, već se samo podrazumijevaju. Mogu bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove.
 • razumjeti dugačke i kompleksne činjenične i književne tekstove te prepoznati stilske različitosti. Mogu razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na moje područje.
 • se tečno i spontano izražavati bez vrlo očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.
 • iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokružujući izlaganje odgovarajućim zaključkom.
 • se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta. Mogu pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.
Uvjerenje: Na kraju C1 stupnja i polaganja ispita polaznicima se izdaje uvjerenje o položenom stupnju.

C2 stupanj
 
C2-1  modul Broj sati: 60šks
C2-2  modul Broj sati: 60šks
 
Broj sati: 60 +60 = 120šks
Dinamika nastave: 2x2 sata tjedno
Literatura: 
Nakon završenog tečaja polaznik
 • Nema poteškoća u razumijevanju bilo koje varijante govornog jezika, bilo u izravnoj komunikaciji, bilo preko medija, čak ni kad se govori brzinom izvornog govornika, uz uvjet da imam vremena prilagoditi se određenom naglasku.
 • Može bez poteškoća čitati sve vrste tekstova, uključivši apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih djela.
 • Može bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Mogu se tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja. Ako ipak naiđem na problem, mogu se povući i preformuliranjem izražaja zaobići prepreku spretno.
 • Može jasno i tečno iznositi činjenice ili argumente stilom koji odgovara kontekstu. može učinkovito i logično strukturirati svoj prikaz na način koji slušatelju pomaže da uoči i zapamti glavne stavove.
 • Može napisati jasan, tečan tekst primjerenim stilom. Može pisati složena pisma, izvještaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično iznesena
  kako bi primatelj mogao uočiti i zapamtiti bitne stavove. Može pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela.
Uvjerenje: Na kraju C2 stupnja i polaganja ispita polaznicima se izdaje uvjerenje o položenom stupnju.