PRIPREME


PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU IZ MATEMATIKE

Matematika je jedan od obveznih i svakako težih predmeta državne mature. Iako se ispit svake godine mijenjao matematika je neupitno ostala važan dio mature i za nju treba izvršiti osobito kvalitetne pripreme.
Pristupnici mogu birati hoće li polagati Matematiku na višoj (A) ili na osnovnoj (B) razini.
Viša razina ispita iz Matematike usklađena je s nastavnim planom i programom za gimnazije.
Osnovna razina ispita odgovara nastavnomu planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim srednjim školama.
PRIPREME IZ MATEMATIKE  
RAZINA  A RAZINA   B RAZINA
TRAJANJE   60 ŠKS   40 ŠKS
CIJENA  1499,00 kn   999,00 kn
DINAMIKA SUBOTOM I NEDJELJOM  SUBOTOM

 

U PRIPREME UKLJUČENO


  • BESPLATNO INICIJALNO TESTIRANJE ZNANJA IZ MATEMATIKE
  • KONZULTACIJE S PROFESOROM
  • MATERIJALI ZA NASTAVU
  • 60 ODNOSNO 40 ŠKOLSKIH SATI NASTAVE

95% naših polaznika upisuje željene fakultete

VRIJEME JE ZA DOBRE PRIPREME