TEČAJEVI

START tečaj
Ako želite naučiti strani jezik a prvi puta se susrećete s njim kod nas možete polagati START tečaj. To je početni tečaj od ukupno 20šks po cijeni od 850,00kn. Tečaj je namjenjen srednjoškolcima i odraslima. Nastava se odvija dva puta tjedno po dva školska sata u poslijednevnim i večernjim terminima. Minimalan broj polaznika za ovaj tečaj je 5, dok je maksimalan 10. 

Standard EU tečajevi
Tečajevi europskih jezika za srednjoškolce i odrasle od ukupno 60šks. Nastava se odvija dva puta tjedno po dva školska sata u poslijepodnevnim i večernjim terminima kao i u terminima po dogovoru. Maksimalan broj polaznika je 10 dok je minimalan 4 osobe. Nakon polaganja završnog ispita dobiva se uvjerenje o pohađanju tečaja. Cijena standard EU tečaja iznosi 1999,00kn. Na cijenu je moguće dobiti popust uz određene uvjete. Više o popustima na ovom linku.  

Standard ORIENT tečajevi
Tečajevi orijentalnih egzotičnih jezika za srednjoškolce i odrasle od ukupno 60šks. Nastava se odvija dva puta tjedno po dva školska sata u poslijepodnevnim i večernjim terminima kao i u terminima po dogovoru. Maksimalan broj polaznika u grupi je 10 dok je minimalan 4 osobe. Cijena ORIENT tečaja iznosi 2199,00kn. Na cijenu je moguće dobiti popust uz ispunjavanje određenih uvjeta. Više o popustima...

Business EU Tečajevi
Tečajevi europskih jezika za poslovne odrasle i mlađe osobe od ukupno 30 šks. Nastava se odvija u grupama od 2-3 polaznika. S obzirom na mali broj polaznika termini nastave nisu fiksni te ih je moguće prijevremeno dogovoriti te ih prilagoditi potrebama polaznika. Tečaj je moguće pohađati i intenzivno što naravno ovisi o dogovoru. Cijena Business Eu tečaja iznosi 3200,00 plativo u ratama. Više o popustima za ovaj tečaj....

Konverzacijski tečajevi
Tečajevi namjenjeni za polaznike koji su na B1 i B2 stupnju znanja stranog jezika. Na temelju njihovog stečenog prijašnjeg znanja organizira se tečaj s ciljem jačanja komunikacijskih vještina kod polaznika. Namjenjeno za srednjoškolski uzrast i odrasle osobe. Nastava od 60šks odvija se u grupi od 4-10 polaznika u poslijepodnevnim i večernjim terminima. Za manju grupu je moguće dogovoriti termin prema potrebi polaznika a smanjenjem broja polaznika smanjuje se i broj sati. Cijena tečaja iznosi 1999,00kn. Na cijenu je moguće ostvariti popust uz ispunjavanje određenih uvjeta. Uvjete za popust pogledajte ovdje..

Individualni tečajevi
Uz prilagođen program, dinamiku i termin nastave individualni tečaj je napogodniji osobama koje ne mogu uskladiti svoje radne obaveze s terminima tečajeva u školama stranih jezika. Za njih organiziramo tečajeve u terminu koji nije fiksni i danima i satima kada polaznicima najbolje odgovara. Tečaj kroz individualnu nastavu traje ukupno 30šks. Cijena tečaja iznosi 3200,00kn plativo u 3 rate.
Intenzivni tečajevi
Tečajevi za osobe koje imaju potrebu za brzom dinamikom nastave i koje trebaju u kratkom roku steći znanje stranog jezika. Ukupan broj sati intenzivnog tečaja ovisi o broju polaznika u grupi. Za broj polaznika od 7-10 osoba organiziramo tečaj od ukupno 60šks a cijena tečaja iznosi 1999,00kn.  

PRIPREME


PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU IZ MATEMATIKE

Matematika je jedan od obveznih i svakako težih predmeta državne mature. Iako se ispit svake godine mijenjao matematika je neupitno ostala važan dio mature i za nju treba izvršiti osobito kvalitetne pripreme.
Pristupnici mogu birati hoće li polagati Matematiku na višoj (A) ili na osnovnoj (B) razini.
Viša razina ispita iz Matematike usklađena je s nastavnim planom i programom za gimnazije.
Osnovna razina ispita odgovara nastavnomu planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim srednjim školama.
PRIPREME IZ MATEMATIKE  
RAZINA  A RAZINA   B RAZINA
TRAJANJE   60 ŠKS   40 ŠKS
CIJENA  1499,00 kn   999,00 kn
DINAMIKA SUBOTOM I NEDJELJOM  SUBOTOM

 

U PRIPREME UKLJUČENO


  • BESPLATNO INICIJALNO TESTIRANJE ZNANJA IZ MATEMATIKE
  • KONZULTACIJE S PROFESOROM
  • MATERIJALI ZA NASTAVU
  • 60 ODNOSNO 40 ŠKOLSKIH SATI NASTAVE