HRVATSKI NA MATURI


BeFunky eğitim hrvatski.jpg

Hrvatski jezik je jedan od obveznih predmeta državne mature.

Hrvatski je jezik na državnoj maturi obvezan predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati hrvatski jezik na višoj ili na osnovnoj razini.

Za polaganje hrvatskog jezika na državnoj maturi učenici se uz savjete i vježbu pripremaju za što uspješnije pisanje eseja te polaganje književnosti i jezika (uz mnogobrojne zadatke za vježbu na kojima mogu usavršiti svoje znanje).

- Školski esej na državnoj maturi

U ispitu iz hrvatskoga jezika moguće su tri vrste eseja:

1. interpretativni školski esej

2. usporedbena raščlamba dvaju ili više tekstova

3. raspravljački školski esej

Školski esej treba imati od 400 do 600 riječi. Za pisanje školskog eseja pristupnik može dobiti ukupno 80 bodova.

Za pisanje eseja na državnoj maturi propisana je obavezna lektira za osnovnu (B) razinu te za višu (A) razinu.

1. INTERPRETATIVNI ŠKOLSKI ESEJ

U ovoj vrsti eseja pojavljuje se pjesma, ulomak iz proznog ili dramskoga književnog djela s popisa ispitnih djela koji se odnosi na tekuću školsku godinu.

Ponuđene tekstove u ovom zadatku otvorenoga tipa učenik bi trebao razumjeti i književno procijeniti, iako nužno ne mora poznavati cjelokupno stvaralaštvo autora teksta. Ponuđeni tekst popraćen je informacijama o naslovu, autoru i kontekstualnim napomenama kojima se ponuđenom ulomku upotpunjuje smisao.

2. USPOREDBENA RAŠČLAMBA DVAJU ILI VIŠE TEKSTOVA

U ovom tipu zadatka zadaju se najmanje dva teksta koja povezuje neko obilježje, primjerice tematika, glavni motiv, književna vrsta, stilska epoha i sl.

Treba izreći vlastiti stav koji se temelji na književnoj naobrazbi. Očekuje se da uočite problem, sličnosti i razlike ponuđenih tekstova. Treba promišljeno čitati ponuđene teksove i smjernice za pisanje koje uspostavljaju vezu između tekstova.

Uz ponuđene tekstove pojavljuju se i informacije o naslovu, autoru i druge kontekstualne napomene kojima se ponuđenom ulomku upotpunjuje smisao.

3. RASPRAVLJAČKI ŠKOLSKI ESEJ

Raspravljački školski tip eseja do sad je, uglavnom, bio usmjeren na znanja iz opće kulture (čitanje, knjige, kulturu) i poznavanje suvremene društvene stvarnosti (sport, video-igrice), no može se pojaviti bilo koji problem iz svijeta rada, slobodnog vremena, umjetnosti, sporta, medija, potrošačkoga društva, tehnološkoga napretka, ravnopravnosti spolova, nasilja u društvu.

Raspravljači školski esej, pa i onda kad je riječ o književnosti, nikako ne predviđa niti očekuje jedinstveni odgovor. Dapače, od učenika se očekuje da predoči svoje osobno kulturno iskustvo potkrijepljeno pročitanom lektirom i pokaže sposobnost analiziranja i sintetiziranja teme koju propituje

- Književnost i jezik na državnoj maturi

Ispit ukupno sadrži 72 zadatka i nosi 80 bodova. Ispit prve cjeline sastoji se od dvaju dijelova i podijeljen je prema područjima ispitivanja.

Prvi dio ispita prve cjeline provjerava razumijevanje književnog teksta, književnoteorijska i književnopovijesna znanja te se sastoji:

a) od osam polaznih tekstova uz koje su vezane skupine od pet zadataka višestrukog izbora

b) od triju zadataka višestrukog izbora s dopunjavanjem koji nisu vezani uz polazni tekst

c) od sedam zadataka povezivanja koja nisu vezana uz polazni tekst

d) od dvaju zadataka povezivanja koja nisu vezana uz polazni tekst.

Drugi dio ispitne cjeline čini dvadeset zadataka višestrukog izbora kojima se ispituje znanje hrvatskoga jezika

PRIPREME


PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU IZ MATEMATIKE

Matematika je jedan od obveznih i svakako težih predmeta državne mature. Iako se ispit svake godine mijenjao matematika je neupitno ostala važan dio mature i za nju treba izvršiti osobito kvalitetne pripreme.
Pristupnici mogu birati hoće li polagati Matematiku na višoj (A) ili na osnovnoj (B) razini.
Viša razina ispita iz Matematike usklađena je s nastavnim planom i programom za gimnazije.
Osnovna razina ispita odgovara nastavnomu planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim srednjim školama.
PRIPREME IZ MATEMATIKE  
RAZINA  A RAZINA   B RAZINA
TRAJANJE   60 ŠKS   40 ŠKS
CIJENA  1499,00 kn   999,00 kn
DINAMIKA SUBOTOM I NEDJELJOM  SUBOTOM

 

U PRIPREME UKLJUČENO


  • BESPLATNO INICIJALNO TESTIRANJE ZNANJA IZ MATEMATIKE
  • KONZULTACIJE S PROFESOROM
  • MATERIJALI ZA NASTAVU
  • 60 ODNOSNO 40 ŠKOLSKIH SATI NASTAVE

95% naših polaznika upisuje željene fakultete

VRIJEME JE ZA DOBRE PRIPREME

Hrvatski na maturi

Hrvatski je jezik na državnoj maturi obvezan predmet. Pristupnici mogu birati hoće li polagati hrvatski jezik na višoj ili na osnovnoj razini.

Za polaganje hrvatskog jezika na državnoj maturi učenici se uz savjete i vježbu pripremaju za što uspješnije pisanje eseja te polaganje književnosti i jezika (uz mnogobrojne zadatke za vježbu na kojima mogu usavršiti svoje znanje).

- Školski esej na državnoj maturi

U ispitu iz hrvatskoga jezika moguće su tri vrste eseja:

1. interpretativni školski esej
2. usporedbena raščlamba dvaju ili više tekstova
3. raspravljački školski esej

Školski esej treba imati od 400 do 600 riječi. Za pisanje školskog eseja pristupnik može dobiti ukupno 80 bodova.

Za pisanje eseja na državnoj maturi propisana je obavezna lektira za osnovnu (B) razinu te za višu (A) razinu.

1. INTERPRETATIVNI ŠKOLSKI ESEJ

U ovoj vrsti eseja pojavljuje se pjesma, ulomak iz proznog ili dramskoga književnog djela s popisa ispitnih djela koji se odnosi na tekuću školsku godinu.
Ponuđene tekstove u ovom zadatku otvorenoga tipa učenik bi trebao razumjeti i književno procijeniti, iako nužno ne mora poznavati cjelokupno stvaralaštvo autora teksta. Ponuđeni tekst popraćen je informacijama o naslovu, autoru i kontekstualnim napomenama kojima se ponuđenom ulomku upotpunjuje smisao.

2. USPOREDBENA RAŠČLAMBA DVAJU ILI VIŠE TEKSTOVA

U ovom tipu zadatka zadaju se najmanje dva teksta koja povezuje neko obilježje, primjerice tematika, glavni motiv, književna vrsta, stilska epoha i sl.
Treba izreći vlastiti stav koji se temelji na književnoj naobrazbi. Očekuje se da uočite problem, sličnosti i razlike ponuđenih tekstova. Treba promišljeno čitati ponuđene teksove i smjernice za pisanje koje uspostavljaju vezu između tekstova.
Uz ponuđene tekstove pojavljuju se i informacije o naslovu, autoru i druge kontekstualne napomene kojima se ponuđenom ulomku upotpunjuje smisao.

3. RASPRAVLJAČKI ŠKOLSKI ESEJ

Raspravljački školski tip eseja do sad je, uglavnom, bio usmjeren na znanja iz opće kulture (čitanje, knjige, kulturu) i poznavanje suvremene društvene stvarnosti (sport, video-igrice), no može se pojaviti bilo koji problem iz svijeta rada, slobodnog vremena, umjetnosti, sporta, medija, potrošačkoga društva, tehnološkoga napretka, ravnopravnosti spolova, nasilja u društvu.
Raspravljači školski esej, pa i onda kad je riječ o književnosti, nikako ne predviđa niti očekuje jedinstveni odgovor. Dapače, od učenika se očekuje da predoči svoje osobno kulturno iskustvo potkrijepljeno pročitanom lektirom i pokaže sposobnost analiziranja i sintetiziranja teme koju propituje


- Književnost i jezik na državnoj maturi

Ispit ukupno sadrži 72 zadatka i nosi 80 bodova. Ispit prve cjeline sastoji se od dvaju dijelova i podijeljen je prema područjima ispitivanja.
Prvi dio ispita prve cjeline provjerava razumijevanje književnog teksta, književnoteorijska i književnopovijesna znanja te se sastoji:

a) od osam polaznih tekstova uz koje su vezane skupine od pet zadataka višestrukog izbora
b) od triju zadataka višestrukog izbora s dopunjavanjem koji nisu vezani uz polazni tekst
c) od sedam zadataka povezivanja koja nisu vezana uz polazni tekst
d) od dvaju zadataka povezivanja koja nisu vezana uz polazni tekst.

Drugi dio ispitne cjeline čini dvadeset zadataka višestrukog izbora kojima se ispituje znanje hrvatskoga jezika