Dobrodošli na pripreme za državnu maturu!


back  Pripremite se za ispite mature

Budući da se svakim danom približava polaganje vaše državne mature, vjerojatno si mnogi od vas postavljaju pitanje: JESAM LI SPREMAN ZA DRŽAVNU MATURU?
Državna matura je vrednovanje postignutih znanja te ujedno vaš ispit zrelosti nakon srednjoškolskog obrazovanja. Bez obzira na kvalitetu dosad usvojenoga, da biste izbjegli napetost zbog važnosti ovog neophodnog ispita za svoje daljnje školovanje, svakako ćete biti u prednosti ako, uz stručne ljude, svoje znanje sustavno ponovite i usvojite još temeljitije. Upravo zato POZIVAMO VAS da nam se s punim povjerenjem obratite te se besplatno informirate o našem programu priprema za maturu. Ako požurite, stići ćete se prijaviti na zadnje cikluse priprema. Želeći vam što bolje pomoći, prije početka priprema vršimo provjeru vašeg znanja te vas nakon konzultacije s profesorom usmjeravamo u grupu koja će vam biti od najbolje koristi.
Za upis na bilo koji željeni fakultet, visoku ili višu školu, potrebno je da polaganje državne mature bude što uspješnije te uz što više prikupljenih bodova.Budući da su matematika, hrvatski jezik i strani jezik tri obavezna dijela državne mature, smatramo da je za postizanje odličnih rezultata u tim područjima vrlo važno posvetiti pažnju na kvalitetno i pravovremeno pripremanje.
U tome vam možemo i želimo pomoći. UPISI za zadnje cikluse priprema su u tijeku!

 

 back  Upiši se na pripreme 2016.

 I. PRIPREME
 On time pripreme (zima-proljeće)
 subotama do svibnja 2016.
 II.PRIPREME
 Kasnije pripreme (siječanj )
 subotama siječanj-svibanj
 III.PRIPREME
 subotama ubrzano do travnja 2016
 IV.PRIPREME
 subotom i nedjeljom do ispita mature
  • Odaberite link i saznajte više informmacija o detaljima priprema

PRIPREME


PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU IZ MATEMATIKE

Matematika je jedan od obveznih i svakako težih predmeta državne mature. Iako se ispit svake godine mijenjao matematika je neupitno ostala važan dio mature i za nju treba izvršiti osobito kvalitetne pripreme.
Pristupnici mogu birati hoće li polagati Matematiku na višoj (A) ili na osnovnoj (B) razini.
Viša razina ispita iz Matematike usklađena je s nastavnim planom i programom za gimnazije.
Osnovna razina ispita odgovara nastavnomu planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim srednjim školama.
PRIPREME IZ MATEMATIKE  
RAZINA  A RAZINA   B RAZINA
TRAJANJE   60 ŠKS   40 ŠKS
CIJENA  1499,00 kn   999,00 kn
DINAMIKA SUBOTOM I NEDJELJOM  SUBOTOM

 

U PRIPREME UKLJUČENO


  • BESPLATNO INICIJALNO TESTIRANJE ZNANJA IZ MATEMATIKE
  • KONZULTACIJE S PROFESOROM
  • MATERIJALI ZA NASTAVU
  • 60 ODNOSNO 40 ŠKOLSKIH SATI NASTAVE

95% naših polaznika upisuje željene fakultete

VRIJEME JE ZA DOBRE PRIPREME